דירה 28

5 חדרים

145.8 מ''ר + 36 מרפסת

מכירה

 חופשית

דירה 26

5 חדרים

145.8 מ''ר +  68 מרפסת

מכירה

 חופשית

דירה  23

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

נמכר

דירה  24

3  חדרים

76.4 מ''ר + 14.1  מרפסת

 

נמכר

דירה  15

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה 19

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה מספר 11

4  חדרים

107.6מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה  16

3  חדרים

76.4 מ''ר + 46.1 מרפסת

 

דירה 20

3  חדרים

76.4 מ''ר + 14.1 מרפסת

 

דירה מספר 12

4  חדרים

   107.6 מ''ר  + 14.1 מרפסת

 

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

דירה מספר 7

4  חדרים

107.6 מ''ר + .34.8 מרפסת

 

נמכר

דירה מספר 8

4  חדרים

107.6 מ''ר + 14.1 מרפסת

 

נמכר

דירה מספר 4

4  חדרים

107.6 מ''ר + 165.9 מ''ר גינה

 

דירה מספר 3

4  חדרים

117.2 מ''ר + 137.7 מ''ר גינה

 

קומה

7

קומה

3

קומה

2

קומה

1

קומה

קרקע

דירה  22

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה  14

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה  18

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה מספר 10

4  חדרים

107.6 מ''ר + 15 מרפסת

 

דירה מספר 6

4  חדרים

107.6 מ''ר + 34.8  מרפסת

 

דירה 21

3  חדרים

76.4 מ''ר + 1. 14 מרפסת

 

דירה מספר 13

3  חדרים

76.4 מ''ר +  46.1 מרפסת

 

דירה 25

5 חדרים

145.8 מ''ר +  68 מרפסת

דירה 27

5 חדרים

145.8 מ''ר + 36 מרפסת

דירה מספר 17

3  חדרים

76.4 מ''ר + 14.1 מרפסת

 

דירה מספר 9

4  חדרים

107.6 מ''ר + 14.1 מרפסת

 

דירה מספר 5

4  חדרים

107.6 מ''ר + 14.1 מרפסת

 

קומה

6

קומה

5

קומה

4

מכירה

 חופשית

מכירה

 חופשית

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

דירה מספר  1

4  חדרים

107.6 מ''ר + 142  מ''ר גינה

 

נמכר

דירה מספר 2

4  חדרים

117.2 מ''ר + 113.5 מ''ר גינה

 

נמכר

דף הבית

הפרויקט

מסמכים

תכניות

מלאי דירות

אודות חיים זקן

שכונת הרקפות

כל הזכויות שמורות | 2018 | המטבחון